Nikel Kaplama Banyoları Bakımı Yazdır

Nikel kaplama banyolarında selektif bakımı ve uygulaması:

Nikel kaplama banyolarında 0.2 A/dm2 akım yoğunluğunda çalışıldığında banyodaki bakır,çinko ve kurşun kirlilikleri alınır. Bu işlemde hesaplamalar aşağıdaki gibi yapılmaktadır;(ph 3-3.5) akım yoğunluğu(A/dm2) x selektif sacının alanı(dm2)=çekilen akım(A)

İşlem sıralaması:

1. Kaplama tankı içine zig-zaglı selektif sacları eksi kutba bağlı olarak yerleştirilir,

2. 5 ile 10 dakika normal kaplama akım yoğunluğunda kaplama yapılır,

3. Akım yoğunluğu 0.2 A/dm2'ye düşürülür,

4. Yukarıda hesaplanan süre kadar selektif işlemi yapılır.

Nikel kaplama banyolarında peroksitleme uygulaması:

Parlak nikel kaplama banyolarında peroksitleme işlemi pH 5.2'de 0.5 ile 1.0 ml/l elektrolit başına hidrojen peroksit ilavesi şeklinde uygulanmaktadır. Peroksitleme işlemi bakır, demir, çinko, aluminyum ve krom kirliliklerini elektrolitten almaya yönelik uygulanmaktadır.

İşlem sıralaması aşağıdaki gibidir;

1. Kaplama tenkındaki elektroliti ayrı bir tanka alın,

2. Elektrolitin pH'sını 5.2'ye nikel karbonatla ayarlayın,

3. 0.5 ile 1.0 ml/l elektrolit başına hidrojen peroksit ilavesi yapın,

4. 2 saat boyunca elektrolit sıcaklığını arttırarak karıştırma yapın,

5. Ayrı tanktaki elektroliti kaplama tankına geri filtre edin,

6.pH normal aralığına sülfürik asit ile düşürülerek selektif bakımı ile devam edilebilir veya pH normal aralığına sülfürik asit ile düşürülerek kaplamaya başlanır.


Nikel kaplama banyolarında aktif karbon uygulaması:

Nikel kaplama banyolarında aktif karbonlama işlemini takiben peroksitleme işlemi elektrolitteki organik kirlilikleri almak için kullanılır ve ardından genellikle selektif bakımı uygulanır.

İşlem sıralaması:

1. Elektroliti ayrı bir tanka alın,

2. 1 ile 3 g/l arasında elektrolit başına aktif kömür ilave edin,

3. Ayrı tanktaki aktif kömürlenmiş elektrolite peroksit uygulaması yapın,

4. Kaplama tankına geri filtre edin (elektrolitte karbon kalmamalıdır),

5. Peroksitleme işleminden kaynaklanan pH değişikliğini sülfürik asit ile ayarlayın,

6. Selektif bakımı ile devam edilebilir veya kaplamaya devam edilebilir.

 

Nikel kaplama banyolarında görülen kirlilikler ve temizleme yolları:

 

Kirlilik

Maksimum konsantrasyon (ppm)

Temizleme yöntemi

Demir

50

peroksitleme ve selektif

Bakır

40

peroksitleme ve selektif

Çinko

50

peroksitleme ve selektif

Kurşun

2

selektif

Krom

0.01 (VI değerlikli)

peroksitleme

Aluminyum

60

peroksitleme

Organik

?

aktif karbon; aktif karbon ve selektif